AAG - Architekt Andrzej Gołębiak
Architekt
Andrzej Gołębiak

Projekt wnętrza

Projekt wnętrza – usługa polegająca na stworzeniu kompleksowej dokumentacji projektowej uwzględniającej w zależność od zakresu miedzy innymi dobór materiałów wykończeniowych ścian, podłóg i sufitów wszystkich pomieszczeń, dobór mebli, armatury i wyposażenia łazienki, dobór oświetlenia, aranżacje kuchni. 

Do projektu podchodzimy zawsze indywidualnie z poszanowaniem wymagań Inwestora.

W zależności od zakresu i wymagań Inwestora  projekt wnętrza powstaje w wersji uproszczonej - koncepcjawersji pełnej lub w zakresie ustalonym indywidualnie z Inwestorem.

Wersja uproszczona projektu wnętrza - koncepcja obejmuje:

 • układ ścianek z podaniem kolorystyki,
 • rodzaje posadzki z podaniem kolorystyki,
 • rozkład sufitów podwieszanych,
 • rozkład  przykładowych mebli,
 • rozkład przykładowych dekoracji,
 • układ oświetlenia,
 • układ armatury i przyborów w łazience lub toalecie,
 • rozkład gniazdek,
 • modelowanie wnętrza,
 • stworzenie prostych wizualizacji, widok mieszkania z „lotu ptaka” z pokazaniem: kolorów ścian, koloru i rodzaju podłogi, ogólnej przykładowej  stylistyki mebli.

Wersja pełna projektu wnętrza jest  uszczegółowieniem wersji uproszczonej o:

 • tworzenie szczegółowego rysunku rzutu posadzki wraz z legendą,
 • tworzenie szczegółowego rysunku rzutu sufitów z pokazaniem oświetlenia,
 • tworzenie kładów ścian,
 • tworzenie rysunków z podaniem dokładnej lokalizacji gniazdek i elementów instalacji elektrycznej lub teletechnicznej,
 • tworzenie rysunków z podaniem dokładnej lokalizacji armatury i przyborów sanitarnych,
 • tworzenie schematycznych rysunku mebli jako wytyczne dla potrzeb wykonawcy,
 • dobór konkretnych materiałów wykończeniowych ścian i podłóg,
 • dobór armatury i przyborów sanitarnych,
 • dobór dekoracji,
 • dobór oświetlenia,
 • tworzenie zestawień materiałowych i ilościowych,
 • wirtualny spacer 3D,
 • tworzenie wizualizacji fotorealistycznych i filmu w jakości wizualizacji fotorealistycznych , „widok z lotu ptaka ” i film z przelotu kamery przez wnętrze).

Sposób oprawy i przekazani projektu

 • 2 egzemplarze wydruków projektu: rzuty, przekroje, kłady ścian, wizualizacje
 • 1 egzemplarz w wersji elektronicznej – płyta CD
 • plik PDF

Na etapie realizacji możemy zaproponować pomoc w postaci nadzoru autorskiego, lub polecenia sprawdzonych wykonawców mebli na wymiar i wykonawców prac budowlanych.