AAG - Architekt Andrzej Gołębiak
Architekt
Andrzej Gołębiak

Projekt budynku

Projekt budynku to usługa kompleksowa, która obejmuje wszystkie etapy od koncepcji do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Koncepcja zostaje opracowana w oparciu o przedstawione wytyczne Inwestora czyli Jego wizję przyszłego budynku oraz wymagania jakie stawiane są w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli plan został opracowany dla danego terenu.  Jeżeli takiego planu nie ma to decydują zapisy warunków zabudowy. Uwzględniamy w tym etapie również sam kontekst działki jej naturalne walory oraz ukształtowanie, strony świata itd.. Jest to również czas na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań lub zasygnalizowanie miejsc które ułatwią pracę nad przyszłym projektem wnętrza.

Po tym etapie przygotowujemy w oparciu koncepcję właściwy projekt architektoniczno-budowalny oraz projekt zagospodarowania terenu.

Rysunki są uszczegóławiane i trafiają do poszczególnych branż odpowiedzialnych za: konstrukcję budynku, instalacje wentylacji , instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje ogrzewania budynku, instalacje elektryczne i inne w zależności od zakresu projektu. Efektem tych prac jest stworzenie dokumentacji techniczni -projekty techniczne, które uzupełniają część architektoniczną. 

Całość czyli projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlany zatwierdzony przez urząd wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz projektami technicznymi branż pozwala myśleć o rozpoczęciu budowy.

Sposób i szczegółowy zakres opracowania wykraczający po za standardowe wymagania ustalany jest indywidualnie.

Pomagamy oraz służymy radą na każdy etapie projektu od przygotowania wniosków formalnych do pytań na etapie budowy.

Sposób oprawy i przekazani projektu

  • 2 egzemplarze wydruków projektu: rzuty, przekroje, elewacje, ewentualnie detale
  • 1 egzemplarz w wersji elektronicznej – płyta CD
  • plik PDF