AAG - Architekt Andrzej Gołębiak
Architekt
Andrzej Gołębiak

Inwentaryzacja architektoniczna

Inwentaryzacja architektoniczna to odzwierciedlenie stanu rzeczywistego budynku poprzez dokonanie pomiarów budynku. Wynikiem pracy jest stworzenie dokumentacji zawierającej: opis techniczny, rysunki, dokumentację fotograficzną. Stopień szczegółowości opracowania jest różny i ustalany indywidualnie z zamawiającym.

Opis techniczny to w zależności od rodzaju budynku zbiór informacji o obiekcie uzupełniający część rysunkową. Zawiera on: rys historyczny (szczególnie dla starszych obiektów jak np.: kamienice), lokalizację, uproszczony opis sąsiedztwa przyległych budynków, zestawienie powierzchni budynku i charakterystycznych parametrów oraz wymiarów jak długość, szerokość, wysokość, główne materiały konstrukcyjne i wykończeniowe. Opis jest rozbudowywany o inne informacje w zależności od wielkość, funkcji i wieku budynku.

Podstawowy zestaw rysunków to: plan sytuacyjny, rzuty wszystkich kondygnacji,  przekroje przez wszystkie kondygnacje budynku z pokazaniem możliwie największej liczby interesujących z punktu widzenia technicznego miejsc w budynku, elewacje. Elementami dodatkowymi mogą być detale architektoniczne.

W zakresie inwentaryzacji architektonicznej są zazwyczaj: ściany, słupy, belki, otwory okien i drzwiowe, główne materiały konstrukcyjne i wykończeniowe, ogólne określnie stanu technicznego tych materiałów.

Jako uzupełnienie tworzymy również dokumentację  fotograficzną jako uzupełnienie rysunków stworzonych w formacie DWG i PDF.