AAG - Architekt Andrzej Gołębiak
Architekt
Andrzej Gołębiak

OD SAMEGO POCZĄTKU

DO KOŃCA

SZUKAMY NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ

DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB KLIENTA

PRACA JAKO PASJA

I NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZADANIA

DBAMY O SZCZEGÓŁY

DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO I INDYWIDUALNIE

PROJEKT KOMPLEKSOWY

Projekt kompleksowy to usługa, która pozwala już na etapie projektu budynku uwzględnić oczekiwania co do wystroju i stylu w jakim ma być utrzymane jego przyszłe wnętrze.

PROJEKT KOMPLEKSOWY

PROJEKT BUDYNKU

PROJEKT WNĘTRZA

PIERWSZE SPOTKANIE

Pierwsze spotkanie to czas na nadanie kierunku w jakim ma podążać projekt. Wśród wielu decyzji  jakie powinny zapaść w tym czasie podjęte jest kilka podstawowych zagadnień z którymi należy się zmierzyć. Przedstawiamy je poniżej. Część informacji - zazwyczaj te związaną z Państwa upodobaniami i pomysłami w trakcie dalszej pracy będziemy uzupełniać i rozwijać w miarę postępu prac na projektem, a cześć związana ze sprawami formalnymi pozostanie już niezmienna do końca.

Upodobania

Pierwszy i jeden z najważniejszych punktów czyli Państwa oczekiwania i upodobania. Przykłady wszystkiego co się Państwu podoba i co jest inspirujące na co dzień. Zdjęcia, pomysły, materiały prasowe ogółem to co określa Państwa gust, charakter i estetykę, na której Państwu zależy aby miała odzwierciedlenie w projekcie budynku lub wnętrza.

Dokumenty formalne

Nieodzowną częścią projektu są dokumenty formalne. Należą do nich między innymi: WZ - decyzja o warunkach zabudowy, wypis i wyrys z MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mapy zasadnicze i do celów projektowych, warunki przyłączeniowe, uzgodnienia, pozwolenia, opinie oraz inne dokumenty w zależności od specyfiki projektu.

Program funkcjonalny

Program funkcjonalny czyli wszystko to co ma się znaleźć w projekcie przedstawione nam w sposób bardziej lub mniej techniczny. Są to między innymi: podstawowa i uzupełniająca funkcja budynku, wielkość, ilość i rodzaj pomieszczeń, liczba kondygnacji oraz bardziej szczegółowe informacje w zależności od funkcji budynku np.: opis technologii pracy lub ilość zatrudnionych osób.

Materiały i kolory

Materiały i kolory - zagadnienie tak obszerne jak Państwa wyobraźnia. Wyróżnić możemy tu materiały elementów konstrukcyjnych samego budynku - budynek w konstrukcji drewnianej czy murowanej, dach z dachówki czy z blachy. Poprzez kolorystykę elewacji jeżeli nie jest w jakiś sposób narzucona zapisami  WZ lub MPZP na kolorystyce spieków kwarcowych blatu w kuchennego i na gatunku drewna podłogi w salonie kończąc. Dużo wątpliwości, które w miarę pracy nad projektem się wyjaśniają.

Instalacje

Instalacje wewnętrzne - ich rodzaj za pewnymi wyjątkami przy bardziej skomplikowanych budynkach wybierają Państwo sami kierując się głównie wygodą , komfortem użytkowania, ekonomią funkcjonowania przyszłego budynku.  Zewnętrzne instalacje na terenie przyległym do budynku są również wypadkową Państwa wyboru oraz tego co zostaje odgórnie nakazane przez gestorów sieci , WZ lub MPZP.

Genius Loci

Genius Loci - Duch Miejsca - pojęcie to określa tożsamość miejsca. Rozumieć to można jako cały krajobraz, który nas otacza, ten naturalny i ten wykreowany przez człowieka z biegiem lat. Jest to otaczająca zabudowa wraz z jej cechami charakterystycznymi, naturalne walory krajobrazowe jak pochyłość terenu, zadrzewienie, położenie geograficzne rozumiane jako strony świata - nasłonecznienie terenu, a także inne jak dostęp do infrastruktury drogowej lub jej sąsiedztwo. Wszystko to ma wpływ na kształtowanie architektury w konkretnym miejscu.

WYBRANE PROJEKTY

Kilka projektów naszych Klientów nad którymi wspólnie pracowaliśmy.

DOM 7

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Inwestor prywatny

Lokalizacja: Łódź

Projekt: 2022 r.

xxxx

WNĘTRZE 6

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Inwestor prywatny

Lokalizacja: m. Łódź

Projekt: 2022 r.

xx

DOM 5

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Inwestor prywatny

Lokalizacja: Nowy Bedoń

Projekt: 2022 r.

xxxx

DOM 1

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Inwestor prywatny

Lokalizacja: Bukowiec

Projekt: 2019 r.

xxxx

DOM 2

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Inwestor prywatny

Lokalizacja: Zielona Góra 

Projekt: 2021 r.

xxx

AAG - MOJA FIRMA

Jestem osobą pracowitą, odpowiedzialną, kreatywną lubiącą pracę z ludźmi. Chcę swoje wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu różnych budynków, o różnym przeznaczeniu i wielkości wykorzystać przy pracy nad Państwa projektem.

W ciągu 11 lat pracy współpracowałem przy opracowaniu dokumentacji projektowej budynków, które mogą Państwo odnaleźć na na terenie Łodzi. Należą do nich takie budynki jak:

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ILUMINO ETAP I i ETAP II 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna NEOPOLIS ETAP I i ETAP II

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna NEOTEO ETAP I i ETAP II 

Rewitalizacja kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 142 w Łodzi

Budynki magazynowo - biurowe oraz centrum biurowo obliczeniowe przy ulicy Kinga C. Gillette

Lubię swoją pracę w której spotykam się z różnymi ludźmi, różnymi pomysłami i oczekiwaniami Klientów.

Dla Państwa wygody wdrażam nowoczesne rozwiązania i metody do procesu projektowego aby nasza współpraca układała się jak najlepiej. Ma to na celu przedstawienie rysunku i informacji na nim zawartych mojemu  Klientowi w możliwie najlepszy sposób aby projekt i każda decyzja była świadomie podjęta. Projekty wykonuje wraz ze sprawdzoną grupą projektantów branżowych oraz mam możliwość posiłkowania się pomocą zaprzyjaźnionych architektów. Do zadania podchodzimy jako zespół projektowy kompleksowo i indywidualnie z poszanowaniem wymagań Inwestora przy jednoczesnym sugerowaniu możliwych kierunków i rozwiązań.

Lubię nietypowe tematy i działki z ukrytym potencjałem, który nie do końca widoczny jest na samym początku.

Tworząc liczne koncepcje i analizy przy poszanowaniu oczekiwań Klienta zawsze szukam najlepszego rozwiązania, które mogę Państwu zaproponować.